Tirsdag d. 15. september 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00

Valgforsamling.
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidaterne præsenterer sig, og der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg.
Alle er velkomne, men det er kun medlemmer, der har stemme- og taleret

Sted Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C