Onsdag d. 5. august 2020, Kl. 10:30 til kl. 12:00

Sommer-café med kaffe og hyggeligt samvær.