Onsdag d. 19. august 2020, Kl. 09:30 til kl. 11:30

Sommer-café med kaffe og hyggeligt samvær.