Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat 16. december 2020

Menighedsrådsmøde onsdag den 16. december 2020 kl. 19:00 - 21:30

 1. Indledning v. Kevin
 2. Ansættelse af ny præst
 3. Visionsdag april 2021
 4. Orientering om og eventuelt valg til eksisterende udvalg
 5. Orientering om økonomi 2020 og budget 2021, intro til DAP
 6. Orientering om igangværende og kommende vedligeholdelsesarbejder
 7. Corona
 8. Diverse information
 9. Eventuelt
Tilstede: 

Claus Weber, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Peter Jacobsen, Jane Birkbak,Heidi Munk, Henrik Faurby (referent)

Online:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Anne Lene Carlsen, Anne Østergaard Jensen, Jonas Vinum, Morten H. Legarth, , Martin Bak

1) Indledning v. Kevin
2) Ansættelse af ny præst

Opfølgning på profilmødet med Biskop Tine Lindhardt.

Det tidligere menighedsråd har udarbejdet et testamente. Det vedhæftes som forberedelse, bliver ikke gennemgået, men kan indgå som baggrund for vores drøftelse.

Udarbejdelse af stillingsopslag, forslag vedhæftet.

Ansøgere skal have mulighed for at se kirken og sognehuset inden de søger stillingen. Hvordan gør vi?

Drøftelse i grupper/plenum omkring stillingsopslag. Heidi sender stillingsopslaget til gennemlæsning – så det med rettelser kan indsendes til stiftet 17-12-2020

3) Visionsdag april 2021

Visionsdagen den 17. april 2021 – alternativt 1. lørdag i maj.
Udvalget består af Claus, Anne Lene, Heidi

4) Orientering om og eventuelt valg til eksisterende udvalg
 1. Forretningsudvalg: Heidi, kontaktpersonen/Dianna, sognepræsterne, Kevin. Dianna er medlem indtil en evt. kontaktperson vælges.
 2. Økonomiudvalg: Claus, Jonas, Miriam, Martin
 3. Familie og fællesskabsudvalg: Edel, Maria, Miriam, Kristian, Jonas
 4. Frivillig udvalg: Maria, Dianna,
 5. Evangelisk Alliancebedeuge - udvalg, Forslag Ebbe Heintze
 6. Tværkulturelt-arbejde-udvalg, - udsættes til efter visionsdagen
 7. Folkekirkens skoletjeneste-udvalg – udsættes til provstiet ansætte en skoletjenesteperson.
 8. Årsfestudvalg – Peter, Dianna, Maria, Inge (Peter spørger hende), Kevin, hvis Inge går ud
 9. Grøn Kirke – Henrik, pause til april/visionsdag
 10. City Kirke-udvalg – Nedlægges – afventer stift-initiativ

Arne Skov sidder i Paraplyens bestyrelse som repræsentant fra Sankt Hans Kirke, han vil gerne fortsætte - genvalgt.

5) Orientering om økonomi 2020 og budget 2021, intro til DAP

Overskud 70.000 kr. af ordinær drift – udgangen af november.
Underskud på 75.000 kr. på anlægsudgifter – højtaler- og låsesystem, dyrere end budgetteret

Forventer at komme ud af 2020 med et rundt 0

Budget 2021 gennemgås på næste menighedsrådsmøde
Intro til DAP - udskudt.

6) Orientering om igangværende og kommende vedligeholdelsesarbejder

Udsættes til næste møde den 6. januar 2021

7) Corona

Kirkekaffe er aflyst i december, hvad gør vi efter nytår.

8) Diverse information

Generel information - intet
Nyt fra Daglig Leder:  Medarbejderne arbejder hjemme. Gudstjenester og kirkelige handlinger gennemføres som det eneste. Ella og Astrid (coronarengøring) er der ikke så meget brug for. Onlinemøde for personalet fredag

Nyt fra kirkeværgen - udskudt

Nyt fra medarbejderrepræsentanten: Behov for 3 personer til at tjekke ”billetter” til juleaftens gudstjenesterne. Claus kommer kl. 10.00, Anne Lene kl. 13:00, Morten kl. 15:00. Dørene åbnes ½ time før.

Nyt fra udvalg i øvrigt - udskudt

9) eventuelt

Carsten undersøger medlemmer til byggesynsudvalg

Datoer for rådsmøder i 2021: 
6. januar, 3. februar, 3. marts, 7. april, 5. maj, 2. juni, 4. august, 1. september, 6. oktober, 3. november, 1. december.

Heidi kontaktperson til præste-stillingsannoncen

Ansøgere er velkommen til at kontakte Peter

3 suppleanter kontaktes af Heidi, så de er orienteret om præsteansættelse

Heidi/Kevin viser ansøgere rundt

Herefter lukket dagsorden – ingen punkter