Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat 29. oktober 2020

Møde-art

Menighedsrådsmøde

Sct. Hans Kirke

Blad nr. 179

 

 

Indkal-

delse/ referat

Dagsorden

Menighedsrådsmøde

 

 

 

 

Møde-dato/ tidspkt.

Torsdag d. 29.10.20

Kl. 18.00-21.30

Mødet starter med spisning

Missionshuset Betania

Ryttergade 3

 

Ansvarlig

Delta-gere

Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Inge Kamp, Dianna Simmelsgaard, Ebbe Heintze, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kristian Poulsen, Kevin Hørlyk, Peter Jacobsen

 

Afbud:

Jane, Thomas Hårbøl

Øvrige

oplysninger /

 

Afbud

 

 

Sct Hans kirke har som vision

 • at være et fællesskab, hvor mennesker oplever et frimodigt og tillidsfuldt liv med Gud og hinanden
 • at mennesker i ethvert møde med kirken oplever imødekommenhed og en relevant, varieret og nærværende formidling af det kristne budskab

 

Dags-orden

 1. Indledning v. Peter
 2. Corona – nye retningslinjer
 3. Økonomi
 4. Valg af ny præst
 5. Afrunding af menighedsrådsperioden – og opstart af nyt MR
 6. Diverse information
 7. Eventuelt

 

 

 

 

1

Indledning v. Peter

 

19.00-19.15

 

 

 

 

 

2

Corona – nye retningslinjer (D,B)

 

Peter og FU

19.15-19.45

 

 

Der er udmeldt generelle opstramninger i forhold til corona. Hvad betyder det for aktiviteterne i Sankt Hans Kirke?

 

 

 

Aktiviteter kan fortsættes som hidtil, dog må der som noget nyt kun være 50 udendørs til begravelser, ligesom der skal bæres mundbind/visir når man går ind og ud af kirken og menighedshuset (man skal ikke bære det når man sidder eller går til nadver).

 

 

3

Økonomi (D,B)

Claus, ØU

19.45-20.15

 

Kom

Den aktuelle økonomi lige nu

 

Godkendelse af kvartalsrapport

 

Godkendelse af endeligt budget for 2021

 

 

Materiale er udsendt.

 

 

Ref.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal er godkendt af MR.

 

MR har ved mødet dags dato godkendt Endelig budget afleveret d. 26-10-2020 15:01

 

 

4

Valg af ny præst (D)

Sven

20.15-20.45

 

Kom

Vi fortsætter drøftelsen af processen frem mod ansættelse af en nye præst ved kirken.

 

 

Ref.

Drøftet. Det nye menighedsråd anbefales at tage kontakt til medarbejderne for at høre deres synspunkter vedr. daglig leder-funktionen.

 

 

5

Afrunding af menighedsrådsperioden

Sven

20.45-21.00

 

Kom

Vi følger op på drøftelserne de seneste møder og runder menighedsrådsperioden af.

 

Vi ser samtidig på, hvad der skal til for at hjælpe det nye MR i gang.

 

 

Ref.

Drøftet.

 

 

6

Diverse information (O, D, B)

Peter, Sven, Carsten,

21.00-21.20

 

Kom

 1. Generel information
 2. Nyt fra Daglig Leder
 3. Nyt fra kirkeværgen
  1. Igangsættelse af nyt køkken og skimmelprojekt??
 4. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 5. Nyt fra udvalg i øvrigt

 

 

Ref.

Ad a): Der er kommet en ansøgning fra Stadsarkivet om at sætte skilt op ved gravsten på kirkens plads. Peter undersøger dette videre.

Ad b): Der er blevet ansat to hjælpere til kirketjenernes ekstraopgaver.
Peter har deltaget i kursus vedrørende arbejdsmiljø.

Ad c): Der er indhentet tilbud på beskæring af træer bag hegnet ved præsteboligen. Dette igangsættes i indeværende kalenderår.
Der er udsendt foreløbig tidsplan for skimmelsvampprojektet. Det besluttes at vi kører videre med denne plan.
Mere udførlig plan for køkkenprojektet er udarbejdet. Vi regner med at dette arbejde kan udføres samtidig med skimmelsvampprojektet.
Alle huller fra gamle højtalere i kirken er lukket.
Lyden i kirken er blevet justeret.
Fliserne ved prædikestolen synker en smule. Dette justeres ved arbejdet med skimmelsvamp.

 

 

7

Eventuelt

 

Sven

21.20-21.30

 

Kom

 

 

 

Ref.

Renovering af rammen omkring altertavlen samt øvrig inventar i kirken: tilbud er indhentet. Det blev drøftet om/hvordan dette kan finansieres.

 

d. 12. november er der møde vedr. Folkekirkens tværkulturelle møde. Ebbe deltager hvis det afholdes.

 

 

 

Herefter lukket dagsorden