Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat 19. november 2020

Møde-art

Menighedsrådsmøde

Sct. Hans Kirke

Blad nr. 180

 

 

Indkal-

delse/ referat

Dagsorden

Menighedsrådsmøde

 

 

 

 

Møde-dato/ tidspkt.

Torsdag d. 19.11.20

Kl. 19.00

 

Menighedshuset

Sankt Hans Plads, Nørregade

 

 

Ansvarlig

Delta-gere

Claus Weber, Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kevin Hørlyk, Peter Jacobsen, Jane Birkdal, Thomas Hårbøl,

Anne Lene Carlsen, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munck, Jonas Vinum, Martin Bak, Morten H. Legarth

 

Afbud:

 

Øvrige

oplysninger /

 

Afbud

 

 

Sct Hans kirke har som vision

 • at være et fællesskab, hvor mennesker oplever et frimodigt og tillidsfuldt liv med Gud og hinanden
 • at mennesker i ethvert møde med kirken oplever imødekommenhed og en relevant, varieret og nærværende formidling af det kristne budskab

 

Dags-orden

 1. Indledning og velkomst v. Claus
 2. Valg af formand og næstformand
 3. Valg af kasser og kirkeværge
 4. Orientering om og eventuel valg til eksisterende udvalg
 5. Orientering om igangværende og kommende vedligeholdelsesarbejder, herunder skimmelsvamp projektet
 6. Orientering om økonomi 2020 og budget 2021, intro til DAP
 7. Datoer for kommende møder
 8. Eventuelt

 

 

 

 

1

Indledning v. Claus

 

19.00-19.15

 

 

 

 

 

2

 

Valg af formand og næstformand

 

19.15-19.30

 

 

Forslåede formænd: Heidi og Carsten

Valgt formand: Heidi Munck

 

Foreslåede næstformænd: Kevin, Dianna og Miriam

Valgt næstformand: Kevin Hørlyk

 

 

3

Valg af kasserer, kirkeværge, sekretær, kontaktperson og tegningskyndig

 

19.30-19.45

 

 

Valgt kasserer: Claus Weber

Valgt kirkeværge: Carsten Christensen

Valgt sekretær: Miriam Østergaard Hejlskov

Valgt kontaktperson: Peter Jacobsen

Valgt tegningskyndig: Claus og Heidi

 

 

4

Orientering om og eventuelt valg til eksisterende udvalg

 

19.45-20.00

 

 

Der blev orienteret om følgende udvalg, der fungerede under sidste MR:

 • Forretningsudvalg (FU)
 • Økonomiudvalg
 • Familie- og fællesskabsudvalg
 • Evangelisk Alliancebedeuge - udvalg
 • Tværkulturelt-arbejde-udvalg
 • Folkekirkens skoletjeneste-udvalg
 • Årsfestudvalg
 • Grøn kirke
 • Valgbestyrelse
 • Frivilligudvalg
 • City kirke-udvalg
 • Kirke- og Præstegårdsudvalg

 

Der blev valgt til følgende udvalg:

 • Kirke- og Præstegårdsudvalg: Carsten og Heidi
 • Valgbestyrelse: Claus (formand), Jonas og Anne

 

Resten af udvalgene drøftes ved kommende MR-møder.

Foreslåede udvalg (listen kan suppleres ved kommende MR-møder og et kommende visionsarrangement):

 • Diakoni
 • Vision
 • Musik

 

Visionsmøde planlægges til april 2021

 

 

5

Orientering om igangværende og kommende vedligeholdelsesarbejder, herunder skimmelsvamp projektet

 

Claus, ØU

19.45-20.00

 

 

 

 

 

6

Orientering om økonomi 2020 og budget 2021, intro til DAP

 

20.00-20.15

 

 

 

 

 

7

Datoer for kommende møder

 

 

 

 

3. onsdag i måneden, samt 4. torsdag i måneden september og november:

16.12.2020

20.1.2021

17.2.2021

17.3.2020

22.4.2021

19.5.2021

16.6.2021

18.8.2021

23.9.2021

21.10.2021

25.11.2021

 

 

8

Eventuelt

 

 

 

Der skal indkøbes VGI/HDMI-stik til computer

 

Det undersøges hvilke kvalifikationer den byggesagkyndige skal besidde

 

 

 

Henrik