Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat 9. december 2020

Møde-art

Menighedsrådsmøde

Sct. Hans Kirke

Blad nr. 181

 

 

Indkal-

delse/ referat

Dagsorden

Ekstraordinært menighedsrådsmøde

 

 

 

 

Møde-dato/ tidspkt.

Onsdag d. 9.12.20

Kl. 19.30-21.00

 

Menighedshuset

Sankt Hans Plads, Nørregade

 

 

Ansvarlig

Delta-gere

Claus Weber, Dianna Simmelsgaard,  Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kevin Hørlyk, Peter Jacobsen, Jane Birkdal, Thomas Hårbøl,

Anne Lene Carlsen, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Martin Bak, Morten H. Legarth

Biskop Tine Lindhardt.

 

 

Afbud:

 

Øvrige

oplysninger /

 

Afbud

 

 

Sct Hans kirke har som vision

  • at være et fællesskab, hvor mennesker oplever et frimodigt og tillidsfuldt liv med Gud og hinanden
  • at mennesker i ethvert møde med kirken oplever imødekommenhed og en relevant, varieret og nærværende formidling af det kristne budskab

 

Dags-orden

  1. Indledning v. Heidi
  2. Profilmøde vedrørende ansættelse af ny præst pr. 1. april 2021 – en 3-årig stilling.
  3. Eventuelt

 

 

 

 

1

Indledning v. Heidi

 

19.30-19.40

 

 

 

 

 

2

Profilmøde vedrørende ansættelse af ny præst pr. 1. april 2021 – en 3-årig stilling. (D)

 

Tine Lindhardt

19.40-22.55

 

Kom

Biskop Tine Lindhardt leder en indledende drøftelse af hvilke ønsker og forventninger vi har til vores kommende præst.

Hun har følgende spørgsmål til overvejelse:

Hvad vil du gerne kunne sige om vores nye præst når han/hun lige er blevet ansat?

Hvad vil du svare, når en ansøger ringer og spørger, hvorfor skal jeg søge embede netop hos jer?

 

 

Ref.

Det blev drøftet hvad vi ønsker af en ny præst, samt hvilke kvaliteter og udfordringer vi ser ved at være præst i Sankt Hans Kirke.

Derudover blev processen for valg af præst gennemgået. Følgende datoer er fastlagt:

Stillingsbeskrivelse skal afleveres til provstiet d. 17.12.2020

Orienterende møde: d. 11.02.2021 kl. 19.00

Indstillingsmøde: d. 25.2.2021 kl. 19.00

 

 

 

3

Eventuelt

 

Heidi

20.55-21.00

 

Ref.