Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag: Udadvendt kirke- og kulturmedarbejder med fokus på børn, unge og frivillige

Udadvendt kirke- og kulturmedarbejder med fokus på børn, unge og frivillige

Brænder du for at dele liv og tro med børn og unge? Kan du forny begejstringen blandt vores mange energiske frivillige til arbejdet med at formidle Guds kærlighed i Sankt Hans Sogn i Odense? Glæder det dig at være opsøgende, lyttende og nærværende i kontakten med mange vidt forskellige mennesker hver dag, og har du samtidig gode evner til at organisere og få ting til at ske igennem andre? Så kan det lige være dig, vi mangler i den ledige stilling som kirke- og kulturmedarbejder.

 

Stillingsbeskrivelse

Som vores nye kirke- og kulturmedarbejder får du særligt ansvar for arbejdet med børn og unge, diakoni og frivilligkoordinering. Vi er også nysgerrige på at høre, hvad du brænder for, og ønsker at give plads til det frie initiativ.

Børn- og ungearbejdet ved kirken ønsker vi fortsat styrket og udviklet, så næste generation får lov til at blive fortrolige med kirken og det kristne fællesskab. Vi ønsker, at du deler samme vision, og vil tage del i det allerede vidt forgrenede arbejde, vi har, med program for både børn, teenagere og unge voksne. Konkret forestiller vi os, at du udfylder en rolle i aktiviteter som:

 • Minikonfirmandundervisning,
 • Messy Church (familiegudstjeneste i hverdagen med aktiviteter og fællesspisning),
 • Skoletjeneste (samarbejde mellem kirke og skole)
 • Formidling og aktiviteter for børn og teenagere under gudstjenesten
 • Legestue i sognehuset
 • Events f.eks. for børn og/eller unge

Det er vores drøm, at du vil være med til at skabe netværk mellem unge voksne omkring kirken. Aktiviteterne falder både i løbet af ugen og ved søndagens højmesse, og i det hele kommer du til at indgå i tæt samarbejde med vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder samt præsterne, de øvrige ansatte og frivillige.

Med kirkens placering midt i byen, ønsker vi at det diakonale arbejde ud fra kirken får lov til at fylde mere. Hvad kan du spille ind med her? Vi ønsker, at du vil være med til at inspirere menigheden i en mere diakonal retning, ved eksempelvis at gå forrest i nye omsorgstjenester og fællesskaber, samt fortsætte og opsøge det gode samarbejde med lokale aktører.

Sidst, men ikke mindst, er vi en kirke, som drives ved hjælp af mange frivillige hænder. Meget bliver løst af de frivillige selv, men vi ønsker en medarbejder, som vil påtage sig at fungere som nærmeste kontaktperson for de frivillige gudstjenestegrupper og for frivillige ved kirkens øvrige aktiviteter. Der vil være en opgave i at inspirere, organisere og have kontakt til de frivillige.

 

Hvem er du?

Dine personlige kompetencer er afgørende for denne stilling. Vi ønsker, at du skal:

 • række ud med den kristne tro til andre med respekt for forskellighed
 • være fortrolig med den kristne tro og folkekirkens gudstjeneste
 • kunne samarbejde med og rumme mange vidt forskellige mennesker, være lyttende og samtidig kunne hjælpe med at drive arbejdsindsatsen fremad
 • være netværksskabende og udadvendt, og opmærksom på at formidle kontakter
 • være selvkørende og ansvarligt medvirke til at føre ideer ud i livet
 • kunne lede og organisere nogle aktiviteter i detaljen, imens du skal give plads til selvstyring blandt de frivillige og her hjælpe med en overordnet organisering
 • kunne forbinde dig med både børn, teenagere og unge voksne og forstå disse målgruppers ønsker, behov og interesser
 • have vilje til at indgå i et samarbejde omkring unge med andre kirker
 • kunne se dig selv som en del af menigheden

 

Vi forventer, at du

 • har erfaring med at arbejde med børn eller unge i kristne sammenhænge
 • er vant til at bruge forskellige sociale medier i kontakten med de unge
 • er vant til at bruge office-programmer

 

Hvem er vi?

Sankt Hans Kirke er placeret midt i Odense, og vi ser det som en af vore primære opgaver at være en kirke, der er aktiv i midtbyens liv. I ugens løb er der derfor mange, forskelligartede aktiviteter, og om søndagen fyldes kirken med en aktivt deltagende menighed med mange frivillige.  

Menigheden består af mennesker i alle aldre fra hele Odense og omegn. Blandt andet er der mange unge, særligt studerende, og børnefamilier både med små og store børn. I sognet er der en majoritet af 20-30 årige.

Vi har mange forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Læse mere på vores hjemmeside; https://sankthanskirke.dk/. Sankt Hans Kirke er en del af Citykirkesamarbejdet med Vor Frue Kirke og Odense Domkirke

Som menighedsråd yder vi støtte og ledelse, omend vi forventer stor grad af selvstændighed.

 

Arbejdssted og -tid

Du får kontorfaciliteter i sognehuset. Arbejdstiden kan variere, der må påregnes aften- og weekendarbejde. Der bliver indhentet børne- og straffeattest samt referencer.

Der er tale om en fast stilling, så det er vigtigt, at du kan se dig i stillingen i flere år.

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse 30 timer ugentlig med start 17. november 2022 eller efter aftale.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres inden for to år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Løn er efter overenskomst. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen med rådighedstillæg.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 2. Løn er efter overenskomst. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen med rådighedstillæg.

Herudover OK-tillæg.

Nærmere oplysninger om stillingen

Du er velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Heidi Munk, tlf. 41666928, eller kontaktperson Annette Winther, tlf. 41433943 for nærmere information. Ansøgningen og relevante bilag skal være os i hænde senest 10. oktober 2022 kl. 13, på e-mail: 7781fortrolig@sogn.dk

Vi forventer at afholde samtaler d. 26. oktober.