Våbenhuset

Kirkens våbenhus virker som entré til selve kirkebygningen. 

Alligevel lønner det sig at standse op og betragte mindetavlen af træ for eventyrdigteren H.C. Andersen. Tavlen beretter, at Hans Christian Andersen efter hjemmedåb blev fremstillet i kirken 2. påskedag 1805 af forældrene, skomagersvend Hans Christian Andersen og Anne Marie Andersdatter.

På begge sider af indgangsdøren til kirkerummet er rejst to mandshøje gravsten, hvoraf især den højre er nem at læse. Man kan her læse den ikke sjældne historie, at arvingerne efter ægteparret Jørgen Schütz og Karen Poulsdatter glemte at lade oplysninger om ægtemandens dødsdag indhugge i gravstenen.