Indvielseskors

Ud for søjlen nærmest prædikestolen fanges øjet af et indvielseskors forsynet med datoen 22. februar 1880 påmalet ud mod midtergangen. Det er datoen for kirkens genindvielse efter en omfattende restaurering i årene 1878-1880. Fyns daværende biskop C.T. Engelstoft, holdt indvielsestalen for en talrig forsamling, som datidens aviser anslog til omkring 2000 mennesker!
 

I forbindelse med kirkens restaurering i 1998 er den omtalte pille på sydsiden blevet forsynet med et nyt indvielseskors og påskriften '1. februar 1998'.