Koret

Koret dækkes af tre krydshvælv og ligger to trin højere end gulvet i den øvrige kirkebygning, og det kan ses som tegn på korets særlige funktion under gudstjenesten som især præstens område. Korbuen mellem kor og skib var i katolsk tid grænsen mellem lægfolket og præsterne, markeret ved, at det store korbuekrucifiks var ophængt i korbuen.