Krucifikset

Det mandshøje krucifiks på nordvæggen stammer fra 1400-tallet og er skåret af en ukendt kunstner. Et særkende for korset er den tætte, symmetriske dekoration med stiliserede blade, der gror frem af korstræet