Epitafium i koret

Betegnelsen epitafium anvendes om en mindeplade forsynet med udskæringer, billede og indskrift, normalt anbragt på muren inde i kirken. I Sankt Hans Kirke er der i dag kun bevaret et par stykker.

På korets nordvæg hænger ved siden af det store krucifiks et mægtigt stukepitafium over stiftamtmand Frederik Gedde (1641-1717) udført i 1727 af italieneren Carlo Enrico Brenno. Personens høje status i datiden ses af faderens slægtsvåben – en gedde – og moderens slægtsvåben – et kronet vildsvinehoved (slægtens Buchwalds adelsvåben).

Gedde virkede kun i fire år fra 1713 til sin død i 1717 som stiftamtmand over Fyn med bopæl på slottet ved siden af kirken.