Altertavlen og alterbordet

Straks man træder ind i kirkerummet, bemærker  man altertavlens store billedfelt, der viser Jesus i Getsemane, udført 1879 af maleren Carl Bloch. Tættere på ses det, at det store billede er indsat i en ældre altertavle, som stammer fra 1700-tallets første del. Alle fire evangelister fortæller om Jesus i Getsemane, men Lukas er ene om at fortælle, at "en engel fra himlen viste sig for ham og styrkede ham", mens Jesus svigtet af sine nærmeste afventende sin arrestation.

Indsættelsen af altertavlens store billede i 1879 skete i forbindelse med den omfattende restaurering 1878-80 og som et resultat af en indsamling i menigheden, der ønskede et gammelt nadverbillede erstattet med et maleri af datidens største, danske kunsternavn, Carl Bloch.

Fra den oprindelige altertavle fra 1700-tallets barokperiode er bevaret de mange dekorative elementer ved tavlens sider og i dens topstykke. Således ses Moses med lovens tavler forsynet med romertal samt til højre ypperstepræsten Aron, Moses bror og Israels 12 stammers første ypperstepræst, i fuldt skrud med netop 12 smykkesten anbragt i det store spænde på brystet.

Alterbordet er iklædt et rødt fløjlsklæde, som blev skænket til kirken af Frederik 4. ved opførelsen af slottets hovedfløj ud mod Kongens Have. Fløjlsklædet er udsmykket med kongens spejlmonogram i sølvbroderet relief og årstallet 1719 omgivet af palmegrene.