Kirkesølvet

Det meste af kirkesølvet stammer fra 1600-, 1700- og 1800-tallet, udført af samtidige dygtige sølvsmede og givet som gave til kirken af personer i sognet. Under gudstjenesten står der på alterbordet to sæt alterstager med tændte lys. Ældst er et sæt malmstager fra slutningen af 1500-tallet. De suppleres af et par sølvstager givet i 1721. Ved nadveren benyttes en kalk til vinen og til brødet en disk, som stammer fra 1800-tallets sidste del, hvor kirken virkede som garnisonskirke, hvad der fremgår af inskriptionen. Altersølvet er kostbarheder, som kun står fremme på alterbordet under gudstjenesten.