Kirkeskibene

Sammenhængen mellem kristentro og skibsafbildning har været kendt siden oldkirken. Traditionen med ophængning af kirkeskibe lader sig ikke datere, og det er endda uvist, om der har været kirkeskibe i katolsk tid.

De fleste kirkeskibe er blevet ophængt for at markere begivenheder i kirken, sognet eller blandt menighedens medlemmer, og dette forhold gælder også kirkens fire skibe.

Kirkeskibe i søndre sideskib
Ud for den sydlige indgangsdør hænger en model af korvetten "Emanuel" udført i 1877 og givet til kirken ved genindvielsen i 1880.

I samme side nær orglet ses en model af fregatten 'Dannebro' udført og skænket i 1880 ved samme lejlighed som foran nævnt.

Emanuel

Kirkeskibe i nordre sideskib
Ud for den nordlige indgangsdør i sideskibet ses en model fra 1934 af den 5-mastede bark "København".

"København" er ophængt i mange kirker, og det skyldes sikkert den katastrofe, det var, da skibet i 1928 gik ned i Sydatlanten med 59 mands besætning heraf 45 unge mænd under uddannelse fra det ganske land.

I sideskibet nær orglet hænger fuldriggeren "Moses", udført og givet til kirken i 1927.