"Kristi Favntag"

Billedet er malet af Agnethe Kofoed Petersen og fungerede som midlertidig altertavle fra august 2010 til maj 2011 medens Karl Blochs Alterbillede var udlånt til Mormonernes museum i Utha.

I billedet skimtes et kors. En kendt symbolik for korset er at den vertikale bjælke er bærer af det guddommelige/gud, og den horisontale bjælke - af menneskeheden.

Bjælkerne krydser ved Jesu hjerte. 
Dér møder Gud mennesker.
Altertavlen tager afsæt i denne symbolik.

I "Kristi Favntag" rummes Hans børn, Guds menighed, dem der vil rummes af Ham! I favnen henter vi varme, fred, frelse, tryghed og inspiration-inspiration til at række videre ud til vores medmennesker. Derfor alle disse hænder. Vi er Jesu arme.

Kristus har et åbent øje, der er rettet imod os for at vise, at Kristus er i kontakt med os, kender os. Hans andet øje er lukket og viser den ømhed, der er i en omfavnelse.

Lysfeltet i øverste del af korsbjælken er som en åbning ind til Gud eller ud fra Gud. En slags "Guds fingeraftryk" på dét, som skulle være hans frelsesplan.

Ud fra dette lysfelt opstår den lyskaskade, der delvis opløser korsbjælken - som jo er et dødens instrument- og delvis inddrager det nederste højre hjørne, som er kunstnerens udtryk for kirkens lysglobe. Der tænder vi lys, fordi vi tror på håb, nyt liv og en tom grav. Omkring lysgloben og i det blå felt er der antydninger af engles vingeslag.