Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat 6. januar 2021

Menighedsrådsmøde onsdag den 6. januar 2021 kl. 19:00 - 21:30
Dagsorden: 
 1. Indledning v. Carsten
 2. Orientering om økonomi 2020 og budget 2021, intro til DAP
 3. Orientering om igangværende og kommende vedligeholdelsesarbejder
 4. Drøftelse af formål og visioner for de frivillige, valg til frivilligudvalget
 5. Planlægning af fremtidige gudstjenester
 6. Forberedelse af ansættelsessamtaler
 7. Diverse information
 8. Eventuelt
Tilstede online:

Claus Weber, Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Peter Jacobsen, Jane Birkdal, Thomas Hårbøl, Anne Lene Carlsen, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Martin Bak, Morten H. Legarth, Henrik Faurby (referent)

1) Indledning ved Carsten
2) Orientering om økonomi 2020 og budget 2021, intro til DAP

Regnskab 2020: Overskud på driften ca. 70.000 kr.

Underskud på anlæg ca. 73.000 kr.

Ansøgning ved Provstiudvalget for øgede vikarudgifter ca. 60.000 kr.– forventningen er at vi kommer ud af 2020 med et fornuftigt overskud.

Orientering/gennemgang af budget 2021 –

DAP. - www.godtfrastart.dk indeholder intro til DAP´en

3) Orientering om igangværende og kommende vedligeholdelsesarbejder

Køkken:

Trappeskakt og lidt af garderoben lægges til køkkenet.

Byggeperiode: 17. maj til midt august 2021. Rådgiver Isager arkitekterne

Kirken og Skimmelsvamp:

Byggeperiode 17. maj – midt august 2021. Rådgiver OBH-gruppen.

Ny ledning til teleslynge bør lægges ned, når gulvet alligevel er oppe. Carsten tager kontakt til Northstar, der leverede nyt højtalersystem i kirken, plus ny lyd og teleslynge i menighedshus.

Heidi skal have anlægsønsker 2022 på til næste møde.

4) Drøftelse af formål og visioner for de frivillige, valg til frivilligudvalget

Punkterne diskuteret, Dianna har taget detaljerede notater.
Frivillighed skal også diskuteres på visionsdagen.
Anne Lene vil gerne være medlem af Frivilligudvalget.

5) Planlægning af fremtidige gudstjenester
 1. Gudstjenester frem til 17. januar - Max. 30 minutter, uden fællesang, uden nadver, uden dåb. Evt. dåb efter gudstjenesten.
 2. Live streaming af gudstjenester. Jonas arbejder på det. Det er et ønske, at de også kan ses on demand.
 3. Påskedag - Peter idé: indsættelse af ny præst, evt. i koncerthuset. Carl Nielsen salen lejes billigt ud. Personalet støtter ideen. Menighedsrådet nikker OK, til at Peter laver en officiel forespørgsel.
6) Forberedelse af ansættelsessamtaler
 1. Hvem byder velkommen? - Heidi
 2. Præsentation af mødedeltagerne. - Alle MR-medlemmer og suppleanter og medarbejderrepræsentant. Peter og Thomas deltager ikke i samtalerne.
 3. Hvem siger noget om sognet, menighedsrådet, den kirkelige arbejdsplads og medarbejderne?  Carsten, Heidi, Dianna og Peter
   
 4. Hvem stiller spørgsmål og hvilke spørgsmål? – Udvalget beslutter
   
 5. Hvem tager notater? – Miriam, Kevin
 6. Hvem besvarer spørgsmål? - Primært Heidi
 7. Hvem runder af og siger noget om det videre forløb? Heidi
7) Generel information
 1. Generel information
 2. Nyt fra Daglig Leder – Medarbejdermøde fredag online.
 3. Nyt fra kirkeværgen – Bøgehæk ved præstegård beskæres. Udendørsbelysningen efterses. Mere varme i kapel. Priser på lyddæmpning på pulpitur. MR skal vælge en byggekyndig, der er med til kirke- og præstegårdssyn. Carsten spørger én fra menigheden.
 4. Nyt fra medarbejderrepræsentanten -  Intet nyt. Lidt frustreret over sene coronaudmeldinger.
 5. Nyt fra udvalg i øvrigt –
  Visionsdagudvalget. Kirkefondet har folk, der kan sådan noget. Ikke egnet til onlinemøde. Se mere på kirkefondet.dk
  Årsfest: står stand by, da kirken skal renoveres i juni. Evt. genåbningsfest når kirken åbner igen.
8) Eventuelt

Næste gang drøfte alternativer/ønsker, når kirken skal lukkes til juni.

 

Herefter lukket dagsorden – ingen punkter

 

 

 • :

Godkendt online