Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

referat onsdag den 4. august 2021

Dagsorden

  1. Indledning v. Jonas

  2. Godkendelse af dagsorden

  3. Musik ved højmessen

  4. Information fra Edel og Maria

  5. Henvendelse fra Statens Museum for Kunst

  6. Diverse information

  7. Eventuelt

Deltagere:

Miriam Østergaard Hejlskov, Kevin Hørlyck , Peter Jacobsen, Jane Birkbak, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Morten H. Legarth, Carsten Christensen,  Henrik Faurby

1. Indledning ved Jonas
2. Godkendelse af dagsorden - godkendt
3. Musik ved højmessen

Musikindslag ved nadver: Præster, kirkemusiker og organist fordeler rytmisk/klassisk i forholdet 3:1

4. Information ra Edel og Maria - drøftet

5. Henvendelse fra Statens Museum for Kunst

Heidi tager kontakt til dem

Diverse information

a) generel information:
Møde med provstiudvalget 14.10.21 kl. 16.30 om menighedshus-projekt.
Der lægges ikke menighedsrådsmøder i skolernes sommerferie i 2022.
Henrik kontakter Trygfonden om det er muligt at få hjertestarter udendørs.
Orientering om skimmelprojekt. Der har været møde 24. juni 2021. Renoveringen udsat på ubestemt tid.
Efterårets menighedsrådsmøder: Edel og Maria inviteres sammen og Jane, Agnete og Henrik på et andet møde.
1 gang i kvartalet starter møde kl 18:00 med spisning

b) Nyt fra kontaktpersonen

Orienteret om personalesituationen.

c) Nyt fra kirkeværgen

Der er malet i præstegården. Murerne går i gang i morgen.
VVS laver vask i rengøringsrum i menighedshuset

d) Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Menighedshuset 25 år 10. oktober 2021. Evt invitere menighedsrådet fra dengang. 
Teleslyngeanlægget i kirken kaput. Det bliver lavet.

e) Nyt fra øvrige udvalg

Fra præsterne: Høstgudstjeneste i Den fynske Landsby på lørdag den 7. august.