Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra menighedsrådsmøde den 3. februar 2022

Dagsorden:
 1. Indledning v. Birgitte
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder
 4. Indsamling
 5. Økonomi
 6. Diverse information
 7. Eventuelt
Deltagere:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Annette Winther, Morten H. Legarth, Birgitte Skovgaard, Claus Weber, Henrik Faurby.

Fraværende: Kevin Hørlyck, Jonas Vinum.

1. Indledning ved Birgitte
2. Godkendelse af dagsoden

godkendt

3. Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder

ekstern konsulent deltager i ansættelsesproceduren

4. Indsamling

Indsamlinger skal betales direkte fra giverne til de modtagne organisationer via MobilePay. Nummeret skal vises på skærmene. Kontanter, der lægges i indsamlingsbøsserne tilfalder menighedsplejen.

5. Økonomi

Taget til efterretning

6. Diverse information
 1. Generel information
 • Onsdag d. 2. marts kl. 17-19 Lytterunde med Kirkens korshær. Se bilag. Edel og Alexander inviteres.
 • Valg af ny kontaktperson til Tværkulturelt Center. Se bilag. Kirkekontoret valgt.
 • Evaluering af EA bedeuge 2022. Se bilag.
  Vi ønsker os fredagen til næste år
 • Menighedsrådsforeningen årsmøde og generalforsamling 12. marts og 10-12. juni landsdækkende
 1. Nyt fra præsterne
 • Stjernestunder. Se bilag.
  Christian tager kontakt til KFS og andre unge.
  KIC-notat udleveret
  Mini-konfirmander er godt i gang
  Teknikudvalget har holdt møde, vil gerne deltage i et MR-møde.
  Møde i frivilligudvalget udskudt pgr. Sygdom
  2. Pinsegudstjeneste udvalg har mødtes.
 1. Nyt fra kontaktpersonen
  Sognemedhjælper planlægger ”projektuge” for børn i uge 27.
  Forespørgsel fra menighedsmusik om børne-projekt-band.
   
 2. Nyt fra kirkeværgen
  Skimmelprojekt er ikke glemt
  Køkkenprojektet -sendt til kommunen for længe siden og sagen er blevet væk for dem.
  Projekt nyt sognehus kører
  Altertavlen skulle være en del af skimmelprojektet
 3. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 4. Nyt fra udvalg i øvrigt

            Frivilligfest fredag d. 25. februar kl. 18

Arbejdsmiljøgruppen har været samlet
Bodil Kappelsgaard kommer
 til årsfesten.

7. eventuelt

Næste gang bestiller referenten tapas

Lave aktiviteter for de unge, når der er Søndag i Sankt Hans

Til overvejelse: Skal/skal ikke kirke-care?
Skal vi har en følgegruppe?

Lørdagshøjskolen skal på dagsordenen.

Dåbstræ på dagsordenen.