Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat af menighedsrådsmøde den 2. marts 2022

 

Dagsorden

  1. Indledning v. Annette
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Opfølgning på mødet med Kaj Skjølstrup, Kirkens Korshær
  4. Etablering af en velkomstgruppe
  5. Økonomi
  6. Diverse information
  7. Møde med Casper Grønkjær ang. Live-streaming
  8. Eventuelt

Deltagere

Dianna Simmelsgaard, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, , Annette Winther, Morten H. Legarth, Claus Weber,  Miriam Østergaard Hejlskov (ankom kl. 20:40), Henrik Faurby.

Afbud

Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Lene Carlsen

Fraværende:

Jonas Vinum

1. Indledning v. Annette
2. Godkendelse af dagsorden

Referat - Godkendt

3. Opfølgning på mødet med Kaj Skjølstrup, Kirkens Korshær

Referat - Taget til efterretning. Til næste møde med spisning den 1. juni inviteres en repræsentant fra Paraplyen.

4. Etablering af en velkomstgruppe

Referat - forslag udleveret. Kirketjenerne indkaldes til møde omkring velkomst

5. Økonomi

Referat - Senest 15. juni skal anlægsønsker prioriteres og indsendes til provstiet. 
Susanne inviteres til næste møde for at drøfte drengekorets fremtid.
Budget 2023, ønsker og forslag til prioritering.

Tilbud indhentes på:
Gangbro i Kirken - Carsten
Lys på pladsen - Henrik
Streaming - Christian
Tolkekasse - Carsten
Infostander - Henrik

6. Diverse information 

referat:
Nyt fra præsterne - indsamling til Ukraine
Nyt fra kontaktpersonen – kunstuge. MR vil gerne se et budget.
Nyt fra kirkeværgen – 8/3-2022 kl. 14:30 gennemgang af køkkenprojekt. Altertavlen er en del af skimmelprojektet. I marts skal præstens have fixes. Bygningsgennemgang i april. Tilbud på gardiner i nr. 3. Mandag den 14/3-2022 formentlig møde med arkitekt om skitseforslag
Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Nyt fra udvalg i øvrigt – Tur for menighedsråd og personale 4. september 2022. Morten, Jane og Kevin arbejder med turen.

7. Møde med Casper Grønkjær ang. Live-streaming

Referat - ​Vedhæftet: 1. Kommissorium 2. Rundskrivelse.
Christian Medom skal indhente tilbud på en komplet streaming løsning.

Rasmus og Casper grønkjær deltog i mødet.

8. Eventuelt

Referat:
Næste menighedsrådsmøde flyttes til torsdag den 31. marts 2022.

Lørdagshøjskolen vil gerne på budgettet.

 

 

 

 

 

 

: