Listen opdateres løbende, efterhånden som det nyevalgte menighedsråd beslutter, hvilke udvalg, de ønsker og hvem, der skal sidder i dem.

Forretningsudvalg
 
Økonomiudvalg

 

Familie og fællesskabsudvalg

 

Evangelisk Alliance Bedeuge

 

Tværkulturelt arbejde 

 

Folkekirkens skoletjeneste

 

Kirke- og præstegårdsudvalg

Tager sig af sager, der vedrører vedligeholdelse af kirken og præstegården.

Carsten Christensen, menighedsrådsmedlem
Heidi Munck, formand for menighedsrådet

Årsfest

 

Grøn Kirke 

 

City-kirke 

 

Frivillige

I

Valgbestyrelse
Claus Weber,  (formand) menighedsrådsmedlem
Anne Østergaard Jensen, menighedsrådsmedlem
Jonas Vinum, menighedsrådsmedlem