Forretningsudvalg

Sven Madsen - formand for menighedsrådet
Kevin Hørlück - næstformand
Martin Ringsmose - menighedsrådsmedlem
Dianna Astrup Simmelsgaard - menighedsrådsmedlem
 

Økonomiudvalg

Claus Weber - kasserer
Miriam Østergaard - menighedsrådsmedlem
Kevin Hørlück - næstformand
Martin Ringsmose - menighedsrådsmedlem

Familieudvalg

Miriam Østergaard - menighedsrådsmedlem
Kristian Poulsen - menighedsrådsmedlem
Jette Sund Jensen
Anette og Jeff Sørensen
Maria Boll - børn-unge og frivilligkoordinator
Edel Juul Nielsen - sognemedhjælper

Kirke og præstegårdsudvalg

Tager sig af sager, der vedrører vedligeholdelse af kirken og præstegården.

Carsten Christensen, menighedsrådsmedlem
Sven Madsen, formand for menighedsrådet

Musikudvalg

Arrangerer koncerter og tager stilling til henvendelser fra dem, der ønsker at bruge kirken til afholdelse af koncerter.

Susanne Krog Thesbjerg, organist
Sanne Dyssegaard, menighedsmusiker
Inge Kamp, menighedsrådsmedlem
Peter Ø. Jacobsen, præst
 

Uddannelsesudvalg

Martin Ringsmose, menighedsrådsmedlem
Inge Kamp, menighedsrådsmedlem

Administrerer ønsker om uddannelse af frivillige

Martin Ringsmose, menighedsrådsmedlem
Edel Juul Nielsen, sognemedhjælper

Valgbestyrelse 

Martin Ringsmose, (formand) menighedsrådsmedlem
Claus Weber Martin - menighedsrådsmedlem

Evangelisk Alliance Bedeuge

Ebbe Heintze - menighedsrådsmedlem
Inge Kamp, menighedsrådsmedlem


Tværkulturelt arbejde

Ebbe Heintze - menighedsrådsmedlem

Årsfest

Kristian Poulsen - menighedsrådsmedlem