Forretningsudvalg

Sven Madsen - formand for menighedsrådet
Kevin Hørlück - næstformand
Martin Ringsmose - menighedsrådsmedlem
Dianna Astrup Simmelsgaard - menighedsrådsmedlem
Peter Ø. Jacobsen - præst
 

Økonomiudvalg

Claus Weber - kasserer
Miriam Østergaard - menighedsrådsmedlem
Kevin Hørlück - næstformand
Martin Ringsmose - menighedsrådsmedlem

Familieudvalg

Miriam Østergaard - menighedsrådsmedlem
Kristian Poulsen - menighedsrådsmedlem
Maria Boll - børn-unge og frivilligkoordinator
Edel Juul Nielsen - sognemedhjælper

Evangelisk Alliance Bedeuge

Ebbe Heintze - menighedsrådsmedlem

Tværkulturelt arbejde 

Ebbe Heintze - menighedsrådsmedlem

Folkekirkens skoletjeneste

Carsten Christensen, menighedsrådsmedlem

Kirke- og præstegårdsudvalg

Tager sig af sager, der vedrører vedligeholdelse af kirken og præstegården.

Carsten Christensen, menighedsrådsmedlem
Sven Madsen, formand for menighedsrådet

Årsfest

Inge Kamp - menighedsrådsmedlem
Dianna Astrup Simmelsgaard - menighedsrådsmedlem
Maria Boll -  børn-unge og frivilligkoordinator
Peter Ø. Jacobsen - præst

Grøn Kirke 

Kristian Poulsen - menighedsrådsmedlem
Henrik Faurby - kordegn

City-kirke 

Sven Madsen - formand for menighedsrådet
Inge Kamp - menighedsrådsmedlem
Kevin Hørlück - næstformand
Peter Ø. Jacobsen - præst

Frivillige

Inge Kamp - menighedsrådsmedlem
Dianna Astrup Simmelsgaard - menighedsrådsmedlem
Maria Boll -  børn-unge og frivilligkoordinator

Valgbestyrelse
Martin Ringsmose, (formand) menighedsrådsmedlem
Claus Weber Martin - menighedsrådsmedlem